Krajowe Ćwiczenie Ratownicze w powiecie leżajskim

20 i 21 marca odbyło się Krajowe Ćwiczenie Ratownicze „Podkarpacie 2019”. W manewrach uczestniczyło ponad 150 strażaków Państwowej Straży Pożarnej w województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Manewry zostały przeprowadzone na terenie zakładów CIECH Sarzyna oraz na akwenie w Łętowni.
Celem ćwiczenia było ustalenie stopnia przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do działań ratowniczych, podczas których wymagane jest prowadzenie m. in. działań o charakterze chemiczno-ekologicznym, wodno-nurkowym, wysokościowym oraz z zakresu ratownictwa technicznego.

W ramach scenariusza przećwiczono 16 rozbudowanych epizodów, m. in.:

– w nieużytkowanym budynku produkcyjnym powstaje nielegalne laboratorium, gdzie podejmowane są próby wyprodukowania narkotyków oraz „brudnej bomby”. W byłych pracowniach chemicznych znajdują się substancje chemiczne, materiały promieniotwórcze, czynniki biologiczne oraz materiały wybuchowe. Ponadto budynek posiada zabezpieczenia przed niekontrolowanym wejściem do poszczególnych pomieszczeń oraz dozorowany jest przez osoby z bronią palną,
– w wyniku wyładowań atmosferycznych następuje uszkodzenie instalacji przesyłowej substancji niebezpiecznej. Wyładowanie atmosferyczne powoduje również uszkodzenie instalacji elektrycznej oraz instalacji monitorującej wyciek substancji. W zdarzeniu poszkodowana zostaje jedna osoba. Chmura toksycznego gazu rozprzestrzeniła się na sąsiednie budynki,
– w wyniku katastrofy nastąpił wybuch w fabryce chemicznej. Zniszczeniu uległa jedna z hal produkcyjnych, w której pracowało 5 osób. Pracownicy ulegli skażeniu chemicznemu. Część z poszkodowanych wyszła z obiektu, natomiast pozostałe osoby pozostają nieprzytomne wewnątrz hali. Dodatkowo wybuch uszkodził zbiornik z niebezpieczną substancją, powodując uwalnianie się substancji do środowiska,
– podczas prac koparką, polegających na wydobywaniu żwiru z wody, obsunęła się ziemia. W wyniku tego koparka wraz z operatorem zsunęła się ze skarpy do wody i zniknęła pod jej powierzchnią,
– podczas wyścigów samochodów, kierujący jednym z nich stracił panowanie nad pojazdem zjechał ze skarpy i wpadł do wody całkowicie znikając pod jej powierzchnią. Z relacji świadków wynika, że w samochodzie mogły znajdować się cztery osoby,
– dwie osoby lecąc w tandemie paralotnią, na skutek silnego podmuchu wiatru, uderzają w korony drzew na terenie kompleksu leśnego. Na skutek zdarzenia, jedna z nich po rozerwaniu części uprzęży, zaczepia się w koronie drzewa, druga pozostaje w uprzęży i na linkach paralotni oraz czaszy wisi pomiędzy dwoma drzewami. Obydwie osoby pozostają na wysokości około 15 metrów,
– podczas prac remontowych szybu windy doszło do zerwania platformy i upadku wraz z nią dwóch pracowników firmy remontowej z wysokości około czwartego piętra. Pracownicy znajdują się na dnie szybu windy. Brak możliwości dotarcia do poszkodowanych bezpośrednio – jedyna możliwość to dotarcie technikami linowymi i transport do góry,
– kierujący samochodem z cysterną przewożącą 20 tys. litrów kwasu solnego wjeżdża na przejazd kolejowy, gdzie dochodzi do unieruchomienia pojazdu. Kierowca nie jest w stanie opuścić przejazdu kolejowego, wysiada z samochodu i próbuje uciec. Następuje uderzenie lokomotywy w tył naczepy z kwasem solnym. W wyniku uderzenia cysterna ulega rozszczelnieniu w kilku miejscach i przewraca się na osobowego busa znajdującego się przed przejazdem kolejowym. Poszkodowanych jest kilkanaście osób.

Opanowanie symulowanych zagrożeń wraz ze strażakami ćwiczyli także funkcjonariusze Biura Operacji Antyterrorystycznych, Policji, ratownicy PCK i PRM, przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wojewódzkiego, powiatowego i gminnego zespołem zarządzania kryzysowego, Centrum Informacji Kryzysowej Centrum Badań Kosmicznych Państwowej Akademii Nauk.

W trakcie dwudniowych manewrów strażacy ćwiczyli także:

  • praktyczne sprawdzenie możliwości współdziałania specjalistycznych grup ratowniczych;
  • doskonalenie umiejętności dowodzenia związkami taktycznymi przez kadrę dowódczą Państwowej Straży Pożarnej;
  • sprawdzenie zasad i procedur dysponowania, organizacji i praktycznego rozwinięcia sztabu;
  • wypracowanie optymalnej metodyki organizacji i prowadzenia działań ratowniczych podczas zagrożeń wywołanych wystąpieniem zagrożeń terrorystycznych na zakładach chemicznych;
  • doskonalenie alarmowania, dysponowania i przemieszczania dużej ilości sił
    i środków Państwowej Straży Pożarnej;
  • doskonalenie współpracy z podmiotami współdziałającymi na co dzień z Państwową Strażą Pożarną.

Na zbiórce, która zakończyła manewry zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia podziękował wszystkim strażakom za zaangażowanie. Słowa wdzięczności skierował także do służb i instytucji współdziałających z naszą formacją oraz do zarządu i pracowników zakładów CIECH Sarzyna za udostępnienie bogatej infrastruktury oraz pomoc w organizacji ćwiczeń.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

W pierwszy dzień manewrów odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym uczestniczył zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak.

Wielowątkowe ćwiczenia, które pozwalają na doskonalenie procesu decyzyjnego i koordynacji działań w reagowaniu na rożnego rodzaju zagrożenia stanowią istotny element szkoleniowy. Jest to ważne zarówno dla ratowników biorących udział w ćwiczeniu, gdzie została odpowiednio przygotowana pozoracja poszczególnych epizodów, ale także dla osób organizujących pracę sztabu oraz członków Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

W trakcie posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. W województwie podkarpackim na potrzeby bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego wykorzystywany jest system informacji przestrzennej GIS. Jest to jednolite narzędzie wspomagające procesy podejmowania decyzji oraz koordynacji działań w różnych sytuacjach kryzysowych, które wykorzystuje dane przestrzenne pozyskiwane od wielu podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie oraz informacja PUW
Zdjęcia: asp. szt. Tomasz Flak, kpt. Marcin Lachnik, mł. bryg. Marcin Betleja

Galeria zdjęć (T. Flak, M. Lachnik) >>

Galeria zdjęć (M. Betleja) >>