Wizyta uczniów Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych w KP PSP Ustrzyki Dolne

20 marca 2019 r., w ramach 16 edycji programu pn. „Dzień Przedsiębiorczości”, zorganizowano w Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych spotkanie z uczniami Bieszczadzkiego Zespołu Szkół Zawodowych.

Na spotkaniu omówiono strukturę organizacyjną komendy, scharakteryzowano poszczególne stanowiska pracy oraz zasady zatrudnienia w PSP.
Po części teoretycznej uczniowie zostali oprowadzeni po Jednostce Ratowniczo Gaśniczej oraz Stanowisku Kierowania. Za udział w spotkaniu dziękujemy.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Dacko, KP PSP w Ustrzykach Dolnych
Zdjęcia: KP PSP Ustrzyki Dolne