Uroczysta zbiórka

22 lutego r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przejścia na zaopatrzenie emerytalne bryg. Grzegorza Poterały. W uroczystości uczestniczył zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Daniel Dryniak oraz funkcjonariusze i pracownicy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Zastępca komendanta, w imieniu kadry kierowniczej PSP województwa podkarpackiego, podziękował brygadierowi Poterale za długoletnią służbę.


Bryg. Grzegorz Poterała związał się z pożarnictwem w 1987 roku, jako student-podchorąży w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Ukończył ją w 1992 roku jako magister inżynier pożarnictwa o specjalności taktyczno-dowódczej.

Od września 1992 do końca sierpnia 1994 roku pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Piotrkowie Trybunalskim, zajmując kolejno stanowisko instruktora, a następnie oficera.

W latach 1994 – 2006 pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, zajmując stanowisko oficera, a od września 1998 r. zastępcy naczelnika wydziału. W 1999 roku został mianowany na stanowisko kierownika sekcji.

Od 1 lipca 2006 roku został przeniesiony do Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie i pełnił służbę kolejno na stanowiskach starszy specjalista, dyżurny operacyjny, a od września 2018 roku na stanowisku kierownik sekcji.

Przez cały okres swojej służby był ściśle związany z pionem operacyjnym. Swój bogaty potencjał wiedzy zawodowej i nabyte doświadczenie w połączeniu z dogłębną znajomością problematyki wykorzystywał w trakcie pełnionej służby w sposób profesjonalny. Stale podnosił swoje kwalifikacje zawodowe, między innymi poprzez ukończenie studiów podyplomowych w zakresie zarządzania kryzysowego oraz administracji rządowej, a także udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

W 2009 r. został powołany w skład zespołu zadaniowego do opracowania założeń funkcjonowania Centrów Powiadamiania Ratunkowego na terenie woj. podkarpackiego. Został wyznaczony również do prac w podzespole ds. „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym” działającego w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”.

Podczas swojej długoletniej służby był wielokrotnie odznaczany:

  • w 2010 roku Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę,
  • w 2009 roku Srebrną Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej,
  • w 2004 roku Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”,
  • w 2004 roku Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie