„Bezpieczne ferie 2019” w powiecie tarnobrzeskim

W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie 2019” strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Tarnobrzegu przeprowadzili szereg spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną, w czasie których ostrzegali o zagrożeniach występujących w okresie zimowym.

Spotkania rozpoczęły się w okresie poprzedzającym czas zimowego wypoczynku i prowadzone były w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego. W czasie trwania ferii spotkania kontynuowano w placówkach kultury, w których organizowane były zajęcia edukacyjne, pokazy i projekcje filmów dla najmłodszych.

W czasie spotkań strażacy informowali o zasadach bezpiecznej zabawy i wypoczynku. Szczególnie mocno akcentowano zagrożenia związane z lodem na naturalnych akwenach. Strażacy przestrzegali przed korzystaniem z niezorganizowanych i niezabezpieczonych ślizgawek, gdzie ryzyko załamania się lodu jest bardzo duże. Tematyka pogadanek obejmowała również zagadnienia bezpiecznego dogrzewania mieszkań w sezonie zimowym oraz zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Podczas spotkań strażacy współpracowali z funkcjonariuszami Policji oraz nauczycielami i animatorami w największych placówkach kultury na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego, w tym m. in. w Tarnobrzeskim Domu Kultury, Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Baranowie Sandomierskim oraz Środowiskowym Domu Kultury w Skopaniu. W spotkaniach uczestniczyło łącznie około 950 dzieci.

Opracowanie: mł. bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: archiwum KM PSP w Tarnobrzegu