Narada roczna w KP PSP w Stalowej Woli

8 lutego 2019 r. w nowo wyremontowanej sali konferencyjnej komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli odbyła się narada roczna podsumowująca działalność w 2018 roku.

W naradzie udział wzięli zaproszeni goście: senator RP Janina Sagatowska, poseł na Sejm RP Rafał Weber, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia, starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny, komendant powiatowy Policji mł. insp. Janusz Śnios, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Stalowej Woli dh. Grzegorz Idec oraz wójtowie i przedstawiciele oddziałów gminnych ZOSP RP z terenu powiatu stalowowolskiego.
W naradzie udział wzięli również funkcjonariusze i pracownicy tutejszej Komendy, a także przedstawiciele lokalnych mediów.

Naradę rozpoczął komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli mł. bryg. Robert Lebioda witając zaproszonych gości oraz załogę KP PSP w Stalowej Woli. Następnie omówiono zadania zrealizowane w 2018 r.
Po zakończeniu prezentacji głos zabrali: Pani senator RP Janina Sagatowska, poseł na Sejm RP Rafał Weber oraz zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia. Zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego omówił cele i zadania stojące przed Państwową Strażą Pożarną w 2019 r., uwzględniając zagadnienia dotyczące funkcjonowania PSP w woj. podkarpackim. Podziękowania za współpracę i plany na kolejny rok przedstawili również pozostali zaproszeni goście.

Na zakończenie komendant powiatowy PSP w Stalowej Woli skierował do wszystkich przybyłych na naradę gości słowa podziękowania, zwłaszcza do instytucji, które w znacznym stopniu przyczyniają się do poprawy poziomu wyposażenia jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Opracowanie: st. kpt. Krystian Bąk, KP PSP w Stalowej Woli
Zdjęcia: bryg. Krzysztof Cebulak, KP PSP w Stalowej Woli