„Bezpieczne ferie 2019” w powiecie niżańskim

Ferie zimowe to dla dzieci i młodzieży czas wypoczynku i zabawy oraz uprawiania sportów zimowych. To również okres w którym większość czasu młodzi ludzie spędzają w domach. Stąd troska strażaków o to aby ferie były dla wszystkich bezpieczne.

Strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Nisku w ramach kampanii społecznej „Bezpieczne ferie 2019” odwiedzili szkoły z terenu powiatu. W trakcie pogadanek z dziećmi oraz wychowawcami przekazali informacje dotyczące bezpiecznego zachowania podczas ferii.

Przestrzegali przed korzystaniem z zamarzniętych akwenów bez nadzoru osób dorosłych, zachowania w przypadku, kiedy zauważą, że załamał się pod kimś lód oraz udzielania pierwszej pomocy osobie wyciągniętej z zimnej wody.
Młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem, jakim dysponują strażacy do ratowania poszkodowanych na lodzie oraz sposobami i technikami ich ewakuacji w bezpieczne miejsce.
Na zbiorniku wodnym w Podwolinie dzieci oraz nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Nisku mogli zobaczyć praktyczne ćwiczenia z użyciem specjalistycznego sprzętu.

Opracowanie: kpt. Ireneusz Stafiej, KP PSP Nisko
Zdjęcia: archiwum KP PSP Nisko