Pokaz ratownictwa lodowego w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2019”

5 lutego 2019 roku strażacy z komendy powiatowej PSP w Lubaczowie przeprowadzili pokaz z zakresu ratownictwa lodowego w ramach akcji „Bezpieczne Ferie 2019”.

Na zbiorniku wodnym „Pod Młynem” w Lubaczowie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2  im. Obrońców Lubaczowa usłyszały o podstawowych zasadach bezpiecznego zachowania się na zamarzniętym akwenie, właściwym zachowaniu i reakcji w sytuacji gdy lód załamie się pod nami, metodach postępowania w sytuacji gdy jesteśmy świadkiem niebezpiecznego zdarzenia z udziałem osoby, pod którą załamał się lód oraz właściwym alarmowaniu służb ratowniczych.

Część praktyczna obejmowała sposoby podejmowania osób poszkodowanych z przerębla przy wykorzystaniu sprzętu ratowniczego oraz ratowanie bez użycia sprzętu.

Najlepiej, jeśli każda zabawa odbywa się w okolicznościach i warunkach gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, dlatego też ślizgać się i jeździć na łyżwach należy tylko w miejscach do tego specjalnie przeznaczonych i najlepiej pod nadzorem osób dorosłych.

Bądźmy rozsądni, nigdy nie wchodźmy na lód, jeśli nie mamy pewności, że będziemy bezpieczni!

Opracowanie:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: KP PSP Lubaczów