„Bezpieczne Ferie 2019” w powiecie jarosławskim

30 stycznia 2019 r. w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” odbyło się kolejne ze spotkań związanych z ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną Państwowej Straży Pożarnej. Strażacy spotkali się z uczniami Szkoły Branżowej I Stopnia w Zespole Szkół Spożywczych Chemicznych i Ogólnokształcących im. Marii Curie Skłodowskiej w Jarosławiu.
Zajęcia prowadzili z ramienia tut. Komendy asp. Krystian Lepa oraz kpt. Paweł Szkoła.

Przewodnim tematem spotkania było omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, tj. bezpieczna jazda na łyżwach na odpowiednio przygotowanych lodowiskach. Jak zachować się gdy załamie się lód, bądź gdy spotkamy osobę tonącą.
Omówiono także jak odpowiednio zaalarmować służby ratunkowe. Uczniom oraz gronu pedagogicznemu przekazano informacje na temat kampanii „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”.

Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Celem szczególnym kampanii jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia odpowiedniej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Bardzo ważnym elementem,  jest uświadomienie wśród społeczeństwa konieczności wczesnego wykrywania obecności tlenku węgla, a co za tym idzie stosowania czujek.  Przedstawiono  kwestie związane z zagrożeniem zatrucia się tlenkiem węgla: mechanizmy jego powstawania, objawy podtrucia, metody profilaktyki. Słuchaczom rozdano ulotki, które przedstawiają możliwe przyczyny powstawania pożaru w domach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych oraz sposoby montażu i rodzaje czujek, jakie można stosować w zależności od rodzaju pomieszczenia.
W trakcie spotkania zostały omówione w szerszym zakresie najczęstsze przyczyny powstawania pożarów w warunkach domowych oraz zasady zachowania się podczas realnego zdarzenia.

Opracowanie: kpt. Paweł Szkoła, KP PSP w Jarosławiu
Zdjęcia: Katarzyna Rokosz