Podsumowanie 2018 roku

W 2018 roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do ponad 23 tysięcy zdarzeń. Dwie trzecie z nich to tak zwane miejscowe zagrożenia, czyli interwencje niezwiązane z ogniem.

W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani zginęło 217 osób. Pożary pochłonęły 13 ofiar. Pozostałe ofiary śmiertelne to głównie ofiary wypadków drogowych, utonięć i śmiertelnego zatrucia czadem. Ponad trzem tysiącom siedmiuset rannym udzieliliśmy pomocy.

Jedna trzecia naszych interwencji to pożary – wśród nich ogromny odsetek stanowią pożary traw, nieużytków rolnych i obszarów leśnych oraz pożary w domach, mieszkaniach i zabudowaniach gospodarczych. Główna ich przyczyna to nieostrożność, nieprawidłowa obsługa urządzeń grzewczych lub niesprawnie działające urządzenia grzewcze. W przypadku pożarów traw głównymi przyczynami są podpalenia, nieostrożność w posługiwaniu się ogniem, czy wręcz bezmyślność lub lenistwo.

Ponad 16 tysięcy interwencji, do których byliśmy wzywani, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum naszych działań w tych przypadkach jest ogromne. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego. Pomagaliśmy na akwenach wodnych. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu.

Telefony na numery 998 to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowaliśmy ponad 1000.

W 2018 roku było o 2% zdarzeń więcej niż w roku 2017.


Garnizon Państwowej Straży Pożarnej na Podkarpaciu to 4 komendy miejskie i 17 komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, w strukturze których funkcjonuje 27 jednostek ratowniczo-gaśniczych oraz 1 posterunek PSP.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców naszego województwa 24 godziny na dobę czuwa ponad 270 strażaków.

Na co dzień, w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego współpracują z nami druhny i druhowie ochotnicy. Mamy do pomocy 314 doskonale wyposażonych i włączonych w system jednostek OSP.

Oprócz nich na Podkarpaciu jest prawie 1000 jednostek ochotniczych straży pożarnych, codziennie z nami współpracujących.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie