Wizyta młodych strażaków OSP Stańkowa w Komendzie Powiatowej PSP w Ustrzykach Dolnych

29 grudnia 2018 grupa młodych strażaków OSP Stańkowa zwiedziła Jednostkę Ratowniczo- Gaśniczą w Ustrzykach Dolnych oraz Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego.
Podczas spotkania zapoznano młodzież ze specyfiką pracy strażaka. Odwiedziny zakończyły się pokazem sprzętu oraz prelekcją na temat kampanii społecznych organizowanych przez PSP pn: „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” oraz ” Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Opracowanie: mł. kpt. Tomasz Dacko, KP PSP w Ustrzykach Dolnych
Zdjęcia: KP PSP Ustrzyki Dolne