Przekazanie kart rabatowych PKN Orlen – powiat niżański

28 grudnia 2018 r. w siedzibie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyło się spotkanie, podczas którego komendant powiatowy PSP w Nisku bryg. Krzysztof Skrzypek przekazał karty uprawniające do rabatu na paliwa w całej sieci PKN Orlen w Polsce.
W przekazaniu uczestniczyli przedstawiciele  jednostek OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z terenu powiatu niżańskiego.

Otrzymanie kart rabatowych jest następstwem podpisania umowy pomiędzy PKN ORLEN, a komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej. Umowa ta gwarantuje rabat na paliwa w sieci ORLEN oraz na stacjach Bliska członkom jednostek OSP należących do krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Komendant powiatowy, korzystając ze spotkania z druhami złożył im życzenia noworoczne oraz podziękował za ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa.

Opracowanie oraz zdjęcia: bryg. Ireneusz Szewczyk, KP PSP Nisko