Podpisanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

21 grudnia 2018 r. podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, złożył kompletny wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Wniosek dotyczy dofinansowania realizacji projektu Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i integracja środków łączności stanowisk kierowania Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego.

W ramach projektu dostarczone i zainstalowane zostaną 22 systemy integrujące środki łączności, w Komendzie Wojewódzkiej PSP oraz w 21 jednostkach miejskich i powiatowych PSP.

W Komendzie Wojewódzkiej dostarczone zostaną konsole dyspozytorskie, wdrożony zostanie wojewódzki system zarządzający i system integrujący radiotelefony wyniesione oraz dostarczona zostanie ściana wizyjna składająca się z 6 monitorów i serwera zarządzającego.
W Komendzie Miejskiej PSP w Rzeszowie dostarczone zostaną konsole dyspozytorskie, wdrożony zostanie powiatowy system zarządzający i system integrujący radiotelefony wyniesione, w którym oprócz wdrożenia planowana jest dostawa 9 radiotelefonów i zainstalowanie 9 systemów antenowych zlokalizowanych na terenie powiatu rzeszowskiego.
W pozostałych komendach dostarczone zostaną konsole dyspozytorskie, wdrożone zostaną powiatowe systemy zarządzające i systemy integrujące radiotelefony wyniesione (tam gdzie stacje wyniesione występują).

Celem projektu jest zwiększenie możliwości koordynacji długotrwałych i  wielkoobszarowych działań ratowniczych na terenie województwa podkarpackiego.

Cele szczegółowe:

  1. Integracja środków łączności jednostek ratowniczych na terenie województwa podkarpackiego.
  2. Poprawa efektywności działań ratowniczych w wyniku ich lepszej koordynacji i planowania na poziomie strategicznym (Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego).
  3. Poprawa jakości systemu łączności na terenie powiatu rzeszowskiego.

Projekt obejmie swoim oddziaływaniem obszar całego woj. podkarpackiego a jego wdrożenie przyczyni się do lepszego przygotowania się na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu w szczególności powodzi, wichur i nawałnic poprzez:

  • monitorowanie zagrożeń,
  • ostrzeganie o prognozowanych zagrożeniach,
  • wymianę informacji pomiędzy służbami ratowniczymi i zarządzania kryzysowego,
  • koordynację działań ratowniczych.

Całkowita wartość projektu to 3.528.834,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2.999.508,90 zł oraz środki finansowe z budżetu państwa 529.325,10 zł.

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie