Strażacy i pracownicy cywilni KP PSP w Lubaczowie wsparli akcję „Szlachetna Paczka”

Stało się już tradycją, że strażacy i pracownicy cywilni z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie, biorą udział ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

W ramach tegorocznej akcji wspólnie z młodzieżą z Zespołu Szkół im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie przygotowali paczkę dla rodziny z terenu powiatu lubaczowskiego, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

W sobotę 8 grudnia 2018 r. strażacy wraz z młodzieżą przekazali paczki do siedziby oddziału lubaczowskiego „Szlachetnej Paczki”, skąd wolontariusze przewieźli ją do wybranej rodziny. Ponadto dwóch funkcjonariuszy KP PSP w Lubaczowie czynnie zaangażowało się wspólnie  z wolontariuszami w rozwożeniu paczek do potrzebujących rodzin.

Do rodziny wybranej przez strażaków i młodzież z Zespołu Szkól trafiły m.in.: pralka automatyczna, odzież, obuwie, środki czystości, artykuły żywnościowe, oraz drobne upominki.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Wałczyk, KP PSP w Lubaczowie.
Zdjęcia: „Szlachetna Paczka” Lubaczów, KP PSP Lubaczów