Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa w powiecie niżańskim

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, na spotkaniu z licealistami zastępca komendanta powiatowego PSP kpt. Ireneusz Stafiej omówił tematy związane z zagrożeniami ze strony tlenku węgla.
Słuchacze mogli dowiedzieć się w jaki sposób powstaje ten niebezpieczny dla zdrowia i życia gaz oraz jakie są objawy i skutki przebywania w jego środowisku. Podczas spotkania zaprezentowane zostały sposoby właściwej ewakuacji oraz prawidłowego powiadamiania służb ratowniczych.
Najważniejszym punktem było uświadomienie młodzieży, że zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla może poprawić stan bezpieczeństwa w naszych domach podczas snu i wypoczynku, kiedy nasze zmysły są wyłączone.

To jedno z wielu spotkań, które niżańscy strażacy odbyli do tej pory z mieszkańcami powiatu.

Opracowanie: kpt. Ireneusz Stafiej
Zdjęcia: KP PSP Nisko