Ślubowanie w KP PSP w Przeworsku

W dniu 30 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Przeworsku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętego strażaka Pawła Łysika.

Po wprowadzeniu sztandaru komendant powiatowy powitał nowego ratownika w szeregach Państwowej Straży Pożarnej oraz przypomniał, jak ważną i zaszczytną rzeczą jest służba na rzecz PSP.
Po przemówieniu odbyła się uroczystość ślubowania. Jest to bardzo doniosły moment w życiu zawodowym każdego strażaka. Jest on postrzegany jako moment pełnego włączenia do cieszącej się społecznym prestiżem służby.
Podejmujący służbę w Państwowej Straży Pożarnej strażak składa ślubowanie według następującej roty:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej,
świadom podejmowanych obowiązków strażaka,
uroczyście ślubuję
być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego
i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.
Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa,
dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych.
Ślubuję strzec tajemnicy państwowej i służbowej,
a także honoru, godności i dobrego imienia służby
oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Opracowanie: kpt. Marcin Lachnik, KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: asp. sztab. Tomasz Flak, KP PSP w Przeworsku