Kolejne spotkanie w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” w Sanoku

29 listopada 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku odbyło się spotkanie w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni mieszkaniowych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu sanockiego.

Mł. bryg. Robert Wojciechowski oraz mł. kpt. Marcin Abram przedstawili tematykę związaną z zagrożeniami występującymi w sezonie grzewczym oraz jak na nie reagować i im zapobiegać. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Sanoku Paweł Patronik omówił zagadnienia związane z przygotowaniem obiektów do sezonu zimowego. Swoje wystąpienie mieli również przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sanoku. Zwrócili uwagę na zagrożenia związane z rozpoczynającym się sezonem zimowym oraz coraz szerzej pojawiającym się zjawiskiem oszustw osób starszych.

Opracowanie: mł. bryg. Robert Wojciechowski, KP PSP w Sanoku
Zdjęcia: KP PSP Sanok