„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie sanockim

W ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – informacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażacy z sanockiej komendy w listopadzie br. wzięli udział w kilku spotkaniach.

Do Szkoły Podstawowej w Srogowie Górnym zawitał strażak, który opowiedział dzieciom w jaki sposób można zatruć się tlenkiem węgla i jakie są jego objawy. Opowiedział także, w których miejscach najczęściej dochodzi do takiego zdarzenia, dlaczego montaż czujki jest tak ważny oraz jak postępować w przypadku podejrzenia zatrucia czadem.
Dodatkowo dzieci dowiedziały się o pracy strażaków oraz o niebezpieczeństwach związanych z ich zawodem. Na koniec funkcjonariusz przypomniał o tym jak prawidłowo powiadamiać służby ratunkowe w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa.

Kolejne spotkanie odbyło się w ramach projektu „Akademia Bezpiecznego Seniora w Gminie Sanok”.
Sanoccy strażacy odwiedzili seniorów w miejscowościach Mrzygłód, Niebieszczany, Pakoszówka i Strachocina. Podczas spotkań przedstawiono ogólne założenia kampanii, omówiono niebezpieczeństwa związane z pożarami obiektów mieszkalnych, w tym skutkami wad i nieprawidłowej eksploatacji urządzeń grzewczych na paliwo stałe, elektrycznych i gazowych. Wskazano przyczyny powstawania tlenku węgla podczas procesu spalania, omówiono objawy mogące świadczyć o obecności tlenku węgla oraz zaprezentowano działanie czujek wykrywających dym i tlenek węgla.

W listopadzie zorganizowano również konferencję prasową dla mediów powiatu sanockiego na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach i domach oraz zatruciem tlenkiem węgla w sezonie grzewczym.

Opracowanie: mł. ogn. Anna Kozłowska, KP PSP w Sanoku
Zdjęcia: KP PSP Sanok