Powołanie komendanta powiatowego PSP w Dębicy

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Dębicy mł. bryg. mgr. inż. Marcina Radzika.
Uroczystość odbyła się 20 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępców mł. bryg. Andrzeja Marczeni i bryg. Daniela Dryniaka.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie