Uroczysta zbiórka w Komendzie Powiatowej PSP w Lesku

6 listopada w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania bryg. Jacka Dydka na stanowisko Komendanta Powiatowego.

W uroczystości uczestniczyli:

 • poseł na Sejm RP Piotr Uruski,
 • podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec,
 • starosta leski Andrzej Olesiuk,
 • komendant powiatowy Policji w Lesku kom. Jacek Pączek,
 • komendant Placówki Straży Granicznej w Wetlinie ppłk Marcin Marcinik,
 • dyrektor Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych ppłk Mariusz Kocaj,
 • przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego,
 • komendanci miejscy i powiatowi PSP z Krosna, Brzozowa, Sanoka i Ustrzyk Dolnych,
 • komendanci gminni ZOSP RP z terenu powiatu leskiego,
 • nadleśniczy Nadleśnictwa Lesko, Baligród, Ustrzyki Dolne i Cisna,
 • kierownicy służb współpracujących w Komendą Powiatową PSP w Lesku.

W swoich przemówieniach wszyscy gratulowali oraz życzyli pomyślności i satysfakcji na nowym stanowisku, jak również zapewnili o chęci współpracy przy realizacji przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu leskiego.

W swoim wystąpieniu nowo powołany komendant powiatowy podkreślił: „Jest to dla mnie największym wyróżnieniem w mojej ponad 24-letniej służbie w Państwowej Straży Pożarnej. To wielki zaszczyt, ale również wyzwanie, nowy zakres obowiązków i odpowiedzialność. Dziękuję Panu podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzejowi Babcowi za wyróżnienie, a przede wszystkim za zaufanie jakim mnie obdarzył. Pragnę zapewnić Pana komendanta, że swoją służbę będę pełnił z należytą starannością, z zachowaniem dyscypliny służbowej, zarówno wobec przełożonych, jak i podwładnych strażaków”.

Podziękował również wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za pełne zaangażowanie w realizacje zadań służbowych ale także zrozumienie przełożonych.

Zapewnił: „W swojej pracy zawsze będę kierował się dobrem służby, dobrem swoich podwładnych i dobrem mieszkańców powiatu leskiego. Będę czynił starania by strażacka dewiza <<Bogu na chwałę ludziom na pożytek>> towarzyszyła mi zawsze w codziennej pracy”.

Opracowanie: st. kpt. Robert Jedynak, KP PSP w Lesku
Zdjęcia: st. kpt. Mateusz Ochała, KP PSP w Lesku