„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie przeworskim

W dniach 6 i 7 listopada odbyły się kolejne spotkania z nauczycielami szkół podstawowych.

Tym razem w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” komendant powiatowy PSP w Przeworsku wraz ze swoim zastępcą spotkali się z nauczycielami gminy Tryńcza.

Podczas spotkań poruszano tematy bezpiecznej ewakuacji z zadymionych pomieszczeń, sposoby powiadamiania służ ratunkowych, a także niebezpieczeństwa związane z tlenkiem węgla. Komendanci zaprezentowali różne modele czujek tlenku węgla i dymu, omówił prawidłowy ich montaż oraz przedstawili sposób ich zadziałania.

Spotkanie miało na celu zapoznanie nauczycieli z wyżej wymienionymi zagrożeniami w taki sposób, aby mogli oni zdobytą wiedzę przekazywać podczas zajęć lekcyjnych. 

Opracowanie: kpt. Marcin Lachnikmł.bryg.Tomasz Dzień , KP PSP w Przeworsku
Zdjęcia: KP PSP Przeworsk