Powołanie zastępcy komendanta powiatowego PSP

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Leżajsku bryg. mgr. inż. Jacka Grzywnę.

Uroczystość odbyła się 2 listopada w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Akt powołania wręczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec w towarzystwie zastępcy mł. bryg. Andrzeja Marczeni oraz komendanta powiatowego PSP w Leżajsku st. bryg. Józefa Kludysa.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: bryg. Paweł Furman, KW PSP w Rzeszowie