„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie brzozowskim

W ramach realizacji ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, 29 października odbyło się spotkanie i pogadanka w Szkole Podstawowej nr 1 w Przysietnicy.
W trakcie prezentacji  z ponad 100 osobową grupą dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców poruszone zostały zagadnienia dotyczące zagrożeń  pożarowych  powstających w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych szczególnie w sezonie grzewczym.
Na spotkaniu przekazano ulotki tematyczne z tego zakresu. Zachęcano również do zamontowania w mieszkaniach autonomicznych czujek tlenku węgla, które ostrzegą domowników przed zagrożeniem.

Dzień później (30.10) zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzozowie. Zarząd zobowiązał się przekazać otrzymane od strażaków materiały informacyjne do blisko 500 podległych lokali mieszkalnych w Brzozowie.
Ulotki przedstawiają i przestrzegają  mieszkańców przed czadem, jego działaniem i skutkami zatrucia.

Opracował:  st. kpt. Tomasz Mielcarek KP PSP Brzozów
Zdjęcia: KP PSP w Brzozowie