Ćwiczenia taktyczne „Stalowa Wola – GAZ 2018”

30 października 2018 r. w Stalowej Woli – Brandwicy odbyły się ćwiczenia zgrywające jednostek ochrony przeciwpożarowej z powiatu stalowowolskiego i tarnobrzeskiego oraz Pogotowia Gazowego w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń związanych z rozszczelnieniem i  pożarem gazociągów wysokiego ciśnienia. Ćwiczenia zostały organizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Rzeszowie, Komendę Powiatową PSP w Stalowej Woli oraz firmę GAZ-SYSTEM S.A.

Pierwszy etap manewrów polegał na teoretycznym zapoznaniu się z budową i zasadami działania instalacji przesyłowych i magazynowych gazu oraz procedurami postępowania w przypadku ich awarii. Powyższą tematykę przedstawili przedstawiciele firmy GAZ-SYSTEM S.A.
Drugi etap to praktyczne działania ratownicze z użyciem wytypowanych sił i środków ksrg z powiatów: stalowowolskiego i tarnobrzeskiego, oraz służb współdziałających: Policja, Pogotowie Gazowe podczas zdarzenia zakładającego rozszczelnienie się instalacji redukcyjnej gazu ziemnego wraz z pożarem kontenerowej stacji redukcyjno – pomiarowej w miejscowości Stalowa Wola – Brandwica, ul. ISEP.

Ćwiczenia zakładały:
1. Ograniczenie a następnie likwidacja emisji gazu ziemnego,
2. Działania prądami wody w obronie na zagrożone konstrukcje stalowe pylonów linii przesyłowych gazu ziemnego,
3. Podawanie wody do celów pożarowych na duże odległości oraz budowa punktu czerpania wody na rzece San,
4. Współdziałanie ze służbami ratowniczymi pogotowia gazowego,
5. Zabezpieczenie terenu przez funkcjonariuszy KP Policji i KP PSP.

Celem ćwiczenia było doskonalenie współdziałania wszystkich podmiotów ratowniczych przewidzianych do likwidacji tego typu zagrożeń i wypracowanie optymalnych rozwiązań działań ratowniczo-gaśniczych gwarantujących skuteczne i szybkie przeprowadzanie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz likwidacje skutków awarii przemysłowych z uwolnieniem substancji niebezpiecznych. Ćwiczenia obserwowali zastępcy komendantów powiatowych i miejskich PSP, naczelnicy wydziałów operacyjnych, dowódcy i zastępcy JRG z terenu województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele firmy GAZ-SYSTEM S.A. Manewry zakończyły się podsumowaniem, którego dokonał zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia.

zdjęcia wykonał: kpt. Dawid Sagan, KP PSP w Stalowej Woli
tekst opracował: st. kpt. Krystian Bąk, KP PSP w Stalowej Woli