„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” w powiecie lubaczowskim

26 października strażacy z komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” uczestniczyli w spotkaniu z pracownikami i personelem Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju.

W trakcie prelekcji z ponad 20 osobową grupą poruszone zostały zagadnienia dotyczące pożarów powstających w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych w sezonie grzewczym, dyskutowano o niebezpieczeństwie, jakie niesie ze sobą tlenek węgla, organizacji ewakuacji i powiadamiania służb ratowniczych. Poruszone zostały również kwestie udzielenia niezbędnej pomocy osobom zagrożonym, poszkodowanym.

Dyskusje i żywiołowa wymiana zdań była okazją do zademonstrowania przykładowej czujki tlenku węgla i sposobu jej montażu.

Następne spotkanie odbyło się w Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej i Szkole Podstawowej im. kpt. Władysława Ważnego.

Strażacy obserwowali praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji z obiektu szkoły. Prelekcja, która została przeprowadzona z gronem pedagogicznym oraz młodzieżą skupiła się przede wszystkim na zainteresowaniu wszystkich słuchaczy jak ważne jest nasze bezpieczeństwo, zdrowie i życie. Przez pryzmat zagrożeń jakie niesie ze sobą pożar i inne groźne sytuacje, przedstawiono sposoby postępowania na wypadek wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń. Zarówno młodzież jak i nauczyciele placówki oświatowej ze zrozumieniem i pełną akceptacją uczestniczyli w kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” czego dowodem były liczne pytania i długa dyskusja.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: KP PSP Lubaczów