Ćwiczenia z tematyki dotyczącej uszkodzeń linii przesyłowej oraz zapalenia się gazu

15 października br. w Komendzie Powiatowej PSP w Jaśle odbyły się ćwiczenia, zorganizowane wspólnie z firmą Gaz-System mające na celu omówienie problemów związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej oraz zapalenia się gazu.

W ćwiczeniach uczestniczyli zastępcy komendantów powiatowych PSP, naczelnicy wydziałów operacyjnych i dowódcy JRG z powiatów: krośnieńskiego, brzozowskiego, sanockiego, leskiego, jasielskiego i bieszczadzkiego. Podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP reprezentował zastępca naczelnika Wydziału Operacyjnego KW PSP w Rzeszowie bryg. Piotr Guzek.

Zajęcia obejmowały część teoretyczną tj. przedstawienie  prezentacji i wykład przeprowadzony przez przedstawicieli firmy Gaz-System.. Część praktyczna obejmowała  zajęcia w terenie mające na celu rozpoznanie infrastruktury przesyłowej, dróg dojazdu, zaopatrzenia wodnego oraz technologii transportu paliwa.
W ramach zajęć praktycznych strażacy zapoznali się z funkcjonowaniem stacji redukcyjno pomiarowej Jasło- Gorajowice oraz z zespołem zaporowo- upustowym DN 300 na gazociągu Wygoda- Warzyce.

Opracowanie: bryg. Wacław Pasterczyk, KP PSP w Jaśle
Zdjęcia: mł.bryg. Ireneusz Michalik