Ćwiczenia strażaków w Nienaszowie

13 października, w miejscowości Nienaszów odbyły się ćwiczenia gminne jednostek OSP przy udziale strażaków z  Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Jasła.
W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy Nowy Żmigród (17 zastępów), 3 zastępy z JRG Jasło, policja oraz  pogotowie ratunkowe.

Założeniem ćwiczeń był pożar kościoła w Nienaszowie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów OSP podano dwa prądy wody na dach kościoła i wprowadzono do budynku dwie roty w aparatach ODO w celu sprawdzenia czy nie ma osób poszkodowanych. Po dojeździe dodatkowych zastępów OSP zorganizowano punkt czerpania wody na potoku Iwełka i dowożono wodę na miejsce ćwiczeń do zbiorników brezentowych. Po przybyciu zastępów JRG PSP Jasło podano prąd wody z podnośnika SHD-25 na dach kościoła. W sumie w czasie ćwiczeń podano pięć prądów wody w natarciu.

Celem ćwiczeń było: współdziałanie jednostek ochrony przeciwpożarowej w gaszeniu obiektu sakralnego, doskonalenie łączności przy dużej ilości zastępów, dostarczanie wody na duże odległości, udzielenie pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym, zapoznanie z obiektem.

Ćwiczeniami kierował Komendant Gminny OSP dh Adam Durał. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem ćwiczeń pełnił dowódca JRG,  mł. bryg. Piotr Śmietana. Podsumowania ćwiczeń i podziękowania druhom za udział w ćwiczeniach dokonał wójt gminy Nowy Żmigród Pan Grzegorz Bara.

Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Piotr Śmietana, KP PSP w Jaśle