Ćwiczenia w Sanoku

Prawie 140 strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych uczestniczyło w ćwiczeniach „Sanok 2018”, które odbyły się 10 i 11 października na terenie powiatu sanockiego.

W pierwszy dzień zorganizowano ćwiczenie aplikacyjno-sztabowe realizowane w sanockiej Komendzie Powiatowej PSP. Zadaniem ćwiczących było miedzy innymi nawiązanie kontaktu i współdziałanie z podmiotami uczestniczącymi w akcji ratowniczej. Niezbędnym było uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji do wypracowania koncepcji organizacji działań ratowniczych:
– liczby zespołów Państwowego Ratownictwa Medycznego możliwych do skierowania do działań,
– szpitali, które będą mogły przyjąć poszkodowanych,
– sposobu zabezpieczenia dróg dojazdowych do miejsca zdarzenia,
– opracowanie schematu organizacji łączności na potrzeby prowadzonych działań.

Drugiego dnia zrealizowano szereg ćwiczeń praktycznych. Podstawowym zadaniem manewrów praktycznych było zgranie współdziałania sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, innych służb, podmiotów i instytucji podczas: wypadku w komunikacji drogowej z dużą ilością osób poszkodowanych, pożaru obiektu zabytkowego, wypadku statku powietrznego, działań z zakresu ratownictwa wodnego i wysokościowego oraz prowadzenia działań poszukiwawczo-ratowniczych.

W tym celu przećwiczono siedem epizodów.

Założenie do pierwszego ćwiczenia objęło wypadek w komunikacji drogowej
z dużą ilością osób poszkodowanych. W ramach tego epizodu ćwiczono działania Policji i Straży Granicznej w związku z przebywającą na terenie skansenu w Sanoku niebezpieczną (uzbrojoną) grupą ludzi, która podczas ucieczki przed pościgiem wjeżdża w grupę młodzieży, prowadzenie działań ratowniczych w tym działania związane z dużą ilością osób poszkodowanych, udzielanie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, segregacja, transport przez PRM oraz poszukiwanie osób, które oddaliły się z miejsca zdarzenia przez Wojska Obrony Terytorialnej oraz STORAT.

Drugi epizod dotyczył działań ratowniczych związanych z upadkiem na ziemię śmigłowca, który został zadysponowany do transportu poszkodowanych z miejsca wypadku w okolicach dworu.

Trzeci scenariusz polegał na gaszeniu pożaru zabytkowej cerkwi na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego.

W czwartym przypadku ćwiczono działania ratownicze z wypadkiem osoby poruszającej się quadem w pobliskim lesie. Dodatkowo w ramach epizodu przeprowadzono działania związane z wypadkiem podczas prowadzonej ścinki (drwal przyciśnięty przez powalone drzewo).

Ostatnie epizody manewrów dotyczyły działań specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego oraz specjalistycznej grupy ratownictwa wodno-nurkowego.

Ćwiczenia miały na zadanie rozwijanie umiejętności organizacji sztabu w zakresie przygotowania wariantów decyzji dla kierującego działaniem ratowniczym, zabezpieczenia logistycznego, wsparcia przez inne służby i instytucje w zakresie niezbędnym do prowadzenia działań, doskonalenie organizacji łączności dowodzenia i współdziałania na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych z użycie dużej ilości sił i środków oraz doskonalenie współdziałania jednostek ksrg z innymi służbami i podmiotami ratowniczymi.

Razem ze strażakami z powiatów bieszczadzkiego, brzozowskiego, jasielskiego, krośnieńskiego, leskiego, sanockiego i  rzeszowskiego w ćwiczeniach uczestniczyli ratownicy PRM, policjanci, funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Obrony Terytorialnej, przedstawiciele zarządzania kryzysowego szczebla powiatowego, ratownicy GOPR, oraz ratownicy ze Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami (STORAT).

Manewry zostały zorganizowane przez funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej PSP w Sanoku oraz Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: archiwum KP PSP w Sanoku oraz mł. bryg. Marcin Betleja

Pełna galeria zdjęć>>