XVII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowej” w Rzeszowie

W dniach 1-3 października br. w Rzeszowie odbyła się XVII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych”, której organizatorem była firma BMP z Raciborza. Patronat Honorowy nad konferencją objął komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski.

Z upoważnienia komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej w konferencji uczestniczył podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, który w wystąpieniu rozpoczynającym spotkanie podziękował za zaproszenie na konferencję oraz podkreślił znaczenie działań Państwowej Straży Pożarnej podejmowanych na rzecz zapewnienia ogólnie rozumianego bezpieczeństwa procesów przemysłowych, a w szczególności działań mających na celu przeciwdziałanie powstaniu poważnych awarii przemysłowych.

Tematyka trzydniowego wydarzenia obejmowała zagadnienia bezpieczeństwa procesowego, wybuchowego oraz pożarowego. 

Praktycznym wstępem do konferencji był wyjazd naukowo-techniczny do Grupy Azoty S.A. w Tarnowie, gdzie zwiedzający mieli okazję zobaczyć nową Wytwórnię Poliamidów II oraz Instalację Granulacji Mechanicznej Nawozów II.

Główna część konferencji podzielona była na kilka sesji tematycznych, podczas których eksperci i instytucje specjalizujące się w stosowaniu i kontrolowaniu bezpiecznych technologii przemysłowych, w tym przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, wymieniali poglądy i doświadczenia w celu wypracowania najlepszych rozwiązań zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa procesów przemysłowych.

Opracowanie: st. bryg. Ryszard Pszonka, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: kpt. Patryk Róg, KW PSP w Rzeszowie