Podsumowano działania ratownicze w Leszczawie Dolnej

W Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie 2 października br. odbyła się narada robocza w ramach Zespołu do spraw Systemu Powiadamiania Ratunkowego i Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa podkarpackiego.

Podczas narady podsumowane zostały działania  podjęte w związku z wypadkiem autokaru ukraińskiego w Leszczawie Dolnej, do którego doszło 17 sierpnia br.  Po posiedzeniu z udziałem służb, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart spotkała się z przedstawicielami mediów lokalnych podczas briefingu prasowego.

–  Podsumowujemy dzisiaj działania zrealizowane przez służby podporządkowane wojewodzie, ale także przez Bieszczadzką Grupę GOPR i Polski Czerwony Krzyż. Chodzi o działania, które zostały podjęte  w Leszczawie Dolnej, gdzie w sierpniu br. miał miejsce wypadek autokaru, w którym uczestniczyło 54 obywateli Ukrainy. Chciałabym wyrazić słowa uznania i podziękowania dla Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności dla zaangażowanych zespołów z pogotowia w Przemyślu, również dla Bieszczadzkiej Grupy GOPR i przemyskiego oddziału  PCK, dla wszystkich osób, które zaangażowały się w działania pomocowe wtedy, kiedy to zdarzenie masowe miało miejsce. Swoje podziękowania za profesjonalnie przeprowadzoną akcję wyrazili również Ambasador Ukrainy Andrij Deszczycia oraz Konsul Generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pavlyuk – powiedziała wojewoda Ewa Leniart podczas spotkania z mediami. Wojewoda zaznaczyła, że zdarzenie w Leszczawie Dolnej dało również podstawy do analiz i wniosków na przyszłość. – Chciałabym podkreślić, że akcja została przeprowadzona profesjonalnie, dzięki czemu pomoc poszkodowanym została udzielona niezwłocznie  – dodała wojewoda.

Podczas konferencji prasowej głos zabrali: zastępca  podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Policji inspektor Paweł Filipek, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP mł. bryg. Andrzej Marczenia, naczelnik Bieszczadzkiej Grupy GOPR w Sanoku Krzysztof Szczurek, dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Maciej Maruszak i wojewódzki koordynator ratownictwa medycznego Dominik Pawliński.

Opracowanie oraz zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki