XIX Pielgrzymka Służb Mundurowych Województwa Podkarpackiego do Sanktuarium Matki Boskiej Leżajskiej

Zgodnie z coroczną tradycją 8 września br., w święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, do Bazyliki oo. Bernardynów w Leżajsku przybyły pododdziały służb mundurowych województwa podkarpackiego.

W pielgrzymce uczestniczyły kompanie honorowe i poczty sztandarowe: Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Jednostki Strzeleckiej 2035 z Leżajska oraz Oddział Kawalerii Ochotniczej w barwach 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego z Wierzawic, w szyku konnym. Podkarpackich strażaków reprezentowała kompania honorowa Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego na czele z podkarpackim komendantem wojewódzkim PSP st. bryg. Andrzejem Babcem.

W uroczystości uczestniczyli również: komendant powiatowy PSP w Leżajsku st. bryg. Józef Kludys, komendant miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran i komendant powiatowy PSP w Łańcucie bryg. Bogusław Golenia, strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku oraz strażacy ochotnicy. Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła wojskowa orkiestra z Lublina.
Do sanktuarium przybyli również parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej oraz rolnicy z wieńcami dożynkowymi, gdyż pielgrzymka połączona była z XIX Dożynkami Powiatowymi.

Pielgrzymka rozpoczęła się uroczystym przemarszem pododdziałów i pocztów sztandarowych służb mundurowych sprzed Miejskiego Centrum Kultury do Bazyliki OO. Bernardynów. Uroczystej Mszy Świętej przy ołtarzu polowym przewodniczył jego ekscelencja ksiądz biskup Stanisław Jamrozek. Z księdzem biskupem modlili się również kapelan krajowy strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki i kapelan wojewódzki strażaków ks. mgr Paweł Samborski.
Podczas mszy św. nastąpiło odnowienie aktu zawierzenia służb mundurowych Matce Bożej Leżajskiej, w którym mundurowi przyrzekli coroczne pielgrzymowanie w dniu 8 września przed Jej Cudowny Obraz w leżajskim sanktuarium.

Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe listy: od prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął uroczystości honorowym patronatem, ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka oraz wojewody podkarpackiego Ewy Leniart.

Na zakończenie uroczystości podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, w imieniu wszystkich służb mundurowych, złożył podziękowania ks. biskupowi za sprawowanie Eucharystii oraz gospodarzom sanktuarium Ojcom Bernardynom za życzliwość i modlitwę w intencji mundurowych. Komendant zapewnił, że mundurowi pozostają zawsze wierni hasłom widniejącym na ich sztandarach tj.: „Bóg, Honor, Ojczyzna” i „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk
Zdjęcia: st. kpt. Damian Kurek, KP PSP Leżajsk