Uroczysty apel z okazji powołania Komendanta Powiatowego PSP w Leżajsku

7 września w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku odbył się uroczysty apel z okazji powołania st. bryg. Józefa Kludysa na stanowisko Komendanta Powiatowego.

Podczas apelu nastąpiło odczytanie decyzji podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP o powołaniu komendanta, przedstawienie życiorysu nowego komendanta oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: poseł na sejm RP Jerzy Paul, podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec, starosta leżajski Marek Śliż, przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego, duchowieństwa oraz służb, inspekcji i straży.

Opracowanie: mł. bryg. Wojciech Długosz, KP PSP Leżajsk,
Zdjęcia: st. kpt. Damian Kurek, KP PSP Leżajsk