Strażackie podsumowanie wakacji 2018

62 dni wakacji, to był dla podkarpackich strażaków bardzo intensywny czas pracy. Do pomocy wzywani byliśmy 6809 razy. W 674 przypadkach gasiliśmy pożary, a 5876 naszych interwencji dotyczyło tak zwanych miejscowych zagrożeń, czyli działań niezwiązanych z ogniem. Strażacki samochód wyjeżdżał do pomocy średnio co 13 minut.

W zdarzeniach, do których byliśmy wzywani zginęło 40 osób. Są to głównie ofiary wypadków drogowych i utonięć. Prawie 800 rannym udzieliliśmy pomocy. W ciągu dwóch wakacyjnych miesięcy strażacy wzywani byli także do poszukiwań osób, które podczas wypoczynku zniknęły pod wodą. Niestety, ośmiu osobom nie udało się pomóc.

Większość strażackich interwencji, to tak zwane miejscowe zagrożenia. Spektrum naszych działań w tych przypadkach jest ogromne. Usuwaliśmy skutki burz, nawałnic i silnych opadów deszczu. Działaliśmy w zakresie ratownictwa chemicznego i ekologicznego. Byliśmy wzywani praktycznie do każdego wypadku drogowego.

Telefony na numery alarmowe to nie tylko zgłoszenia wypadków i pożarów. To także alarmy fałszywe, których zanotowaliśmy 259.

Wakacje to także prewencja i promocja bezpiecznych zachowań. W ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo” podkarpaccy strażacy uczestniczyli w wielu spotkaniach, podczas których uczyli pierwszej pomocy i zasad bezpiecznego wypoczynku.
Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odwiedzili 57 obozów harcerskich. Szkolili uczestników i kadrę w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzenia łączności ze służbami ratowniczymi. Strażacy przeprowadzili także instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono również pogadanki na temat sposobów zachowań podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych.  Podczas wizyt sprawdzane także były warunki i organizacja ewakuacji obozowisk.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie