Bezpieczne obozowiska na Podkarpaciu

Od początku wakacji podkarpaccy strażacy, w ramach współpracy z organizacjami harcerskimi w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich przeprowadzili 54 rozpoznania terenów obozów

W 49 przypadkach strażacy szkolili uczestników i kadrę obozów w zakresie prowadzenia korespondencji i sprawdzenia łączności ze służbami ratowniczymi. Funkcjonariusze PSP przeprowadzili także instruktaże z użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono również pogadanki na temat sposobów zachowań podczas niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. . Podczas wizyt strażacy weryfikowali także warunki i organizację ewakuacji obozowiska.

W 13 przypadkach strażacy użyczyli organizatorom obozu radiotelefony, zapewniając bezpośrednią łączność ze Stanowiskami Kierowania PSP.

Działania prewencyjne strażaków prowadzone są w oparciu o „Protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami”. Dokument został podpisany w czerwcu br. przez Komendanta Głównego PSP, Komendanta Głównego Policji oraz Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z przedstawicielami organizacji harcerskich.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: KP PSP w Ustrzykach Dolnych