Strażacy z wizytą w obozie harcerskim

W ramach dobrych praktyk, zalecanych do stosowania w zakresie ochrony przeciwpożarowej harcerskich obozów namiotowych, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie dokonali w lipcu br.  kontroli obozu harcerskiego, usytuowanego na terenie działki leśnej w miejscowości Pizuny w powiecie lubaczowskim.

Na zorganizowanym przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Zarząd Okręgu Lubelskiego  obozie namiotowym  dla 93 uczestników, strażacy rozpoznali teren obozu i warunki dojazdu dla służb ratowniczych. Sprawdzili wdrożenie zasad bezpieczeństwa, przeprowadzili m.in.: szkolenie z zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, ćwiczenia z zasad organizacji ewakuacji obozu, użyczyli radiotelefon do nawiązania łączności radiowej ze strażakami i wraz z uczestnikami po przeprowadzonym szkoleniu trenowali prowadzenie korespondencji.

Harcerze zostali również zaznajomieni  ze sposobem alarmowania oraz postępowania na wypadek wystąpienia ewentualnych zagrożeń.

Opracował:  kpt. Wojciech Wus, KP PSP Lubaczów
Zdjęcia: Katarzyna Chyla-Goniewicz