Projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej 2018 rozpoczęty

W niedzielę 24 czerwca 2018 r. w Stalowej Woli zainaugurowano Projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej 2018 pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim”.

W spotkaniu otwierającym wszystkie działania projektowe stronę polską reprezentowali: Adam Hamryszczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Rafał Weber – Poseł na Sejm RP, Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Lucjusz Nadbereżny – Prezydent Stalowej Woli.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele krajowych partnerów projektu:
st. bryg. Andrzej Babiec – Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Witold Tomaka – Prezes Zarządu Grupy Regionalnej GOPR, Grupy Bieszczadzkiej. Na czele przybyłej do Rzeszowa delegacji z Ukrainy stał płk. Volodymyr Chernetskyi – Szef Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim.

W dniach 25-29 czerwca 2018 r. na terenie Ośrodka Szkolenia PSP w Nisku odbyło się pierwsze działanie projektowe polegające na przeprowadzeniu szkolenia
z ratownictwa technicznego.

Ratownicy ukraińscy zostali przygotowani do prowadzenia działań z ratownictwa technicznego drogowego i szynowego. Uczestniczący w szkoleniu słuchacze zdobyli praktyczne umiejętności z zakresu zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia działań, przygotowywania sprzętu wykorzystywanego w działaniach, pracowania sprzętem wykorzystywanym w działaniach, wykonywania stabilizacji pojazdów, dobierania metod i technik uwalniania poszkodowanych, wykonywania dostępu do uwiezionych poszkodowanych, a także ewakuowania uwiezionych poszkodowanych. W terminie późniejszym w ramach projektu strażacy z Ukrainy w ramach projektu otrzymają zestaw narzędzi hydraulicznych.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Opracowanie: st. kpt. Witold Nycz, KW PSP Rzeszów
Zdjęcia: st. str. Wojciech Cierpisz, KW PSP Rzeszów; Ośrodek Szkolenia PSP w Nisku