Obchody Dnia Strażaka w Komendzie Powiatowej PSP w Lubaczowie

21 maja 2018 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.
Uroczystość swoją obecnością zaszczycili między innymi: poseł na Sejm RP Anna Schmidt Rodziewicz, dyrektor Biura Senatora RP Mieczysława Golby – Andrzej Homa, zastępca podkarpackiego komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Daniel Dryniak, dziekan Dekanatu lubaczowskiego ksiądz kan. Andrzej Stopyra, przedstawiciele władz samorządowych szczebla powiatowego oraz gminnego, szefowie instytucji i służb współdziałających z lubaczowskimi strażakami oraz emerytowani strażacy.
Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku zastępcy podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Danielowi Dryniakowi przez dowódcę uroczystości st. kpt. Dariusza Wałczyka.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej i wysłuchaniu hymnu narodowego, wszystkich przybyłych gości przywitał komendant powiatowy PSP w Lubaczowie mł. bryg. Janusz Jabłoński, który w swoim przemówieniu odniósł się do Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz podziękował wszystkim strażakom i pracownikom cywilnym za ogromny wkład w rozwój ochrony przeciwpożarowej, słowa wielkiego uznania i podziękowania skierowane również zostały pod adresem wszystkich szanownych gości obecnych na uroczystości.

W trakcie apelu wręczono odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Słowa wdzięczności i życzliwość dla strażaków, którą wyrażali w podziękowaniach goście, wzbudziła wzruszenie i podkreśliła znaczenie naszej trudnej służby.

Galeria

Opracowanie: kpt. Wojciech Wus, KP PSP w Lubaczowie
Zdjęcia: asp. sztab. w st. spocz. Bogusław Bernacki