„Dni otwartej strażnicy” w KM PSP w Tarnobrzegu

710 dzieci i 80 dorosłych wzięło udział w „Dniach otwartej strażnicy”, które odbyły się w dniach 8-11 maja w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnobrzegu.

Zaproszenie do udziału w spotkaniach Komenda Miejska PSP w Tarnobrzegu skierowała głównie do dzieci szkół podstawowych oraz przedszkoli. Spotkania prowadzone były w formie zabaw, konkurencji sprawnościowych oraz pogadanek, w czasie których dzieci poznawały specyfikę służby strażackiej, wyposażenie i środki ochrony osobistej oraz pojazdy i sprzęt ratowniczy. Nasi najmłodsi mogli dowiedzieć się jak należy się zachowywać aby nie powodować zagrożenia dla zdrowia czy życia własnego oraz innych. Strażacy wyjaśniali również co powinniśmy zrobić w przypadku kiedy jesteśmy świadkami powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz co należy zrobić aby skutecznie ratować siebie, a być może i innych.

Frekwencja podczas „Dni otwartej strażnicy” w Komendzie Miejskiej PSP w Tarnobrzegu była bardzo duża, a wszystkie przygotowane atrakcje wywoływały wśród odwiedzających wiele emocji i przebiegały w bardzo miłej atmosferze.

Informację sporządził: mł. bryg. Jacek Widuch, KM PSP w Tarnobrzegu
Zdjęcia: kpt. Daniel Myszka, mł. bryg. Jacek Widuch, mł. bryg. Grzegorz Partyka, KM PSP w Tarnobrzegu