Uroczysta zbiórka w Strzyżowie

11 kwietnia 2018 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie obyła się uroczysta zbiórka z okazji powołania bryg. Rafała Rutyny na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie.

Dowódcą uroczystości był mł. kpt. Marcin Bieszczad, który złożył meldunek o gotowości pododdziału podkarpackiemu komendantowi wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzejowi Babcowi. Po wprowadzeniu sztandaru oraz odegraniu hymnu państwowego, komendant powiatowy przywitał przybyłych na uroczystość zaproszonych gości.
Następnie bryg. Rafał Rutyna przywitał się ze sztandarem oraz złożył meldunek przyjęcia obowiązków komendanta powiatowego.

Zastępca komendanta powiatowego PSP w Strzyżowie bryg. Marek Rysz przedstawił sylwetkę nowo powołanego komendanta, po czym głos zabierali:
– st. bryg. Andrzej Babiec – podkarpacki komendant wojewódzki PSP,
– Rober Godek – starosta strzyżowski,
– st. bryg. Jan Krynicki – kapelan krajowy strażaków,
– st. bryg. Marek Górniak – komendant powiatowy PSP w Jaśle,
– Waldemar Góra – zastępca burmistrz Strzyżowa.
W swoich przemówieniach wszyscy gratulowali oraz życzyli pomyślności i satysfakcji na nowym stanowisku, jak również zapewnili o chęci współpracy przy realizacji przedsięwzięć na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu strzyżowskiego.

Na zakończenie głos zabrał bryg. Rafał Rutyna, dziękując wszystkim za ciepłe słowa oraz zapewnił o pełnym zaangażowaniu w realizacji nowych zadań.

Opracowanie: kpt. Damian Łojek, KP PSP w Strzyżowie
Zdjęcia: mł. asp. Łukasz Krzanowski, KP PSP w Strzyżowie