Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tarnobrzeg – osiedle Wielowieś

3 marca w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu – osiedle Wielowieś odbyła się uroczystość przekazania średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Star GBA 2/24. Pojazd został przekazany przez Komendę Miejską PSP w Tarnobrzegu, w której służył od 2001 roku.

Uroczyste przekazanie odbyło się w obecności wielu gości: posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rafała Webera, podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Andrzeja Babca, dyrektora wykonawczego ZOW ZOSP RP w Rzeszowie Edwarda Szlichty, przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega Dariusza Bożka, sekretarza Miasta Tarnobrzega Przemysława Rękasa, komendanta miejskiego PSP w Tarnobrzegu mł. bryg. Mariana Roga, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnobrzegu Kamila Kalinki, naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu Marka Bukały, komendanta miejskiego ZOSP RP w Tarnobrzegu Wojciecha Zioło, wiceprezesa Zarządu Oddziału Miejskiego ZOSP RP w Tarnobrzegu Michała Maja,  oraz przewodniczącego Zarządu Osiedla Wielowieś Mariana Zioło.