Zebranie członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”

28 lutego 2018 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”.
W wyborze nowych władz Klubu, przeprowadzanych co 2 lata, uczestniczyło 39 spośród  110 zrzeszanych członków oraz zaproszeni goście. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze obowiązującym statutem oraz przyjętym programem.  Przeprowadzono je pod przewodnictwem prezesa Tadeusza Niedziałka.

W skład Zarządu ukonstytuowanych władz Klubu SKP „STRAŻAK” weszli: Krzysztof Filip – prezes, Daniel Dryniak – I wiceprezes, Dariusz Homa – II wiceprezes,  Michał Lech – skarbnik,  Marek Rusnarczyk – sekretarz,  Marek Ziobro – członek, Robert Lebioda – członek, Mariusz Wójcicki – członek, Tomasz Szymański – członek.
Skład Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawiał się następująco: Bogdan Ziemba – przewodniczący, Sebastian Lubaś – sekretarz, Tomasz Buda – członek.
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKP „STRAŻAK” zaszczycili swoją obecnością podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec wraz z zastępcami bryg. Danielem Dryniakiem i mł. bryg. Andrzejem Marczenią, którzy również są członkami Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”.

Po ukonstytuowaniu nowo wybranych władz klubu głos zabrał podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, który serdecznie podziękował ustępującym członkom Zarządu Klubu za dotychczasową zrealizowaną współpracę, osobiste zaangażowanie w aktywność i rozwój SKP „STRAŻAK”.
Ważnym punktem Walnego Zebrania było również zgłoszenie przez wiceprezesa klubu bryg. Dariusza Homę – Wiceprezesa SKP „STRAŻAK” wniosku o uhonorowanie zasłużonych członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” – nadanie tytułu Prezesa Honorowego dla Tadeusza Niedziałka oraz Wiesława Latoszka jak również tytułu Członka Honorowego dla Romana Petrykowskiego, Jana Ziobro, Piotra Anioła oraz Wojciecha Kuchtara co zostało zaaprobowane przez Walne Zebranie Członków podjęciem stosownej uchwały.

Opracowanie: Marek Rusnarczyk,
Zdjęcia: SKP „Strażak”