Podpisanie porozumienia z rzeszowskim oddziałem GDDKiA

27 lutego br. w siedzibie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie podkarpacki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec  oraz dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski podpisali porozumienie w zakresie współdziałania podczas zdarzeń drogowych oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych w województwie podkarpackim.

Niniejsze porozumienie jest konsekwencją porozumienia zawartego 15 grudnia 2017 r. pomiędzy dyrektorem generalnym GDKiA a komendantem głównym PSP  o współdziałaniu obu służb.

W treści dokumentu, oprócz ujednolicenia oraz standaryzacji zasad i warunków współpracy służb podczas zdarzeń zaistniałych na drogach krajowych, określono także zasady przepływu i wzajemnej wymiany informacji o zagrożeniach. Ujęto tu także zasady współdziałania w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratunkowych związanych z występującymi zdarzeniami drogowymi.

Opracowanie: st. kpt. Maciej Nowak, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: GDKiA w Rzeszowie