Zimowe doskonalenie podkarpackich strażaków-płetwonurków

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie zorganizował doskonalenie zawodowe dla Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Rzeszów 4” i „Sanok”. Szkolenie odbyło się w dniach od 12 do 26 lutego br. na poligonie szkoleń wodnych w Polańczyku.

Głównym tematem doskonalenia było prowadzenie zajęć w warunkach zimowych przy niskich temperaturach.
Zadaniem szkolących się nurków było przede wszystkim umiejętne prowadzenie prac podwodnych w trudnych warunkach zimowych. W czasie zajęć zostały omówione tematy związane z doborem i konfiguracją sprzętu, treningu i adaptacji do warunków panujących pod wodą, nurkowanie w trudnych warunkach zimowych.

Ponadto w ramach doskonalenia zorganizowano zajęcia z zakresu obsługi sonaru holowanego.

Zajęcia praktyczne odbywały się na Jeziorze Solińskim prowadzone przez nurków instruktorów oraz nurków kierujących pracami podwodnymi.
W doskonaleniu zawodowym udział wzięło 47 strażaków PSP z kwalifikacjami nurkowymi MSWiA. Doskonalenie realizowane było w trzech pięciodniowych cyklach i obejmowało zagadnienia związane z:
– ratownictwem w zakresie specjalistycznym oraz prowadzeniem prac podwodnych w trudnych warunkach zimowych: bezpieczeństwo nurkowania, nurkowanie z asekuracją.
– poszukiwaniem obiektów pod wodą z wykorzystaniem sonaru holowanego.

Opracowanie: kpt. Piotr Flejszar, wojewódzki koordynator PSP ds. ratownictwa wodnego
Zdjęcia:  kpt. Ireneusz Dryniak, st. ogn. Arkadiusz Brodzki, KM PSP Przemyśl; asp. sztab. Franciszek Lasek, KP PSP Sanok; st. asp. Mariusz Wydro, KM PSP Tarnobrzeg