Narada służb podległych ministrowi SWiA

W piątek (9 lutego br.) minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński spotkał się z komendantami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej z województwa podkarpackiego. Odprawa ministra z szefami podległych mu służb odbyła się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.
Szef MSWiA podziękował funkcjonariuszom za rok wytężonej pracy. Minister docenił pomoc mieszkańcom regionu oraz sprawne usuniecie skutków intensywnych opadów śniegu przez podkarpackich strażaków.

Podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Andrzej Babiec przedstawił organizację podległego mu na terenie województwa garnizonu. Przybliżył charakterystyczne zagrożenia dla tego regionu oraz omówił realizację Programu Modernizacyjnego i sposób finansowania jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W odprawie z ministrem uczestniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Majewski, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej Marek Małkowski, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec wraz zastępcą bryg. Danielem Dryniakiem, komendanci miejscy i powiatowi PSP z województwa podkarpackiego.

Przed naradą szef MSWiA otworzył nowy budynek Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Rzeszowie. W trakcie uroczystości minister Brudziński wręczył wyróżnienia dla operatorów numeru 112 z Podkarpacia. Minister nagrodził także 12-letniego Bartka wręczając mu medal „Młody Bohater”. Bartek, we wrześniu ubiegłego roku zauważył na przystanku autobusowym starszą kobietę, która wyraźnie bardzo źle się czuła. Chłopiec podszedł do kobiety, a ta poprosiła go, aby zadzwonił do jej córki. Na prośbę córki, Bartek wezwał pogotowie, co mogło uratować kobiecie życie.

Z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112 rzeszowscy strażacy zaprezentowali samochody oraz sprzęt specjalistyczny, którym na co dzień posługują się podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. Na stanowisku Państwowej Straży Pożarnej prezentowane były między innymi materiały informacje na temat zagrożeń w sezonie grzewczym.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie
Zdjęcia: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, mł. bryg. Marcin Betleja, mł. bryg. Bogdan Bar