„Bezpieczne ferie” w powiecie rzeszowskim

W ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczne ferie 2018”, strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie zorganizowali spotkania prewencyjno-edukacyjne poświęcone zagadnieniom związanym z zasadami bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku, ze szczególnym naciskiem na korzystanie z zamarzniętych akwenów i stoków narciarskich.

W dniach od 29 stycznia do 2 lutego br. odbyło się sześć spotkań z dziećmi i młodzieżą szkolną wypoczywających na półkoloniach zorganizowanych na terenie miasta Rzeszów, w czasie których uczestnicy dowiedzieli się między innymi:
– czego należy unikać kiedy chcemy skorzystać z naturalnej ślizgawki,
– jak należy się zachować kiedy pod nami załamie się lód,
– jak udzielić pomocy osobie pod którą załamał się lód,
– co zrobić po wydostaniu się z lodowatej wody.
Przy okazji spotkań strażacy zaprezentowali sprzęt będący na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej wspomagający działania ratownicze na lodzie: ponton, sanie lodowe, drabina nasadkowa, deska ortopedyczna itp.

Opracowanie oraz zdjęcia: KM PSP w Rzeszowie