Wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków

2 lutego 2018 roku w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się wręczenie aktów powołania i powierzenia pełnienia obowiązków, którego dokonał sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński i komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski.

Na stanowiska komendantów powiatowych PSP zostali powołani: mł. bryg. Janusz Jabłoński w Lubaczowie oraz kpt. Emil Szmyd w Ustrzykach Dolnych.
Kpt. Marcin Lachnik odebrał akt powołania na stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Przeworsku.
Decyzję o powierzeniu obowiązków komendanta powiatowego PSP w Kolbuszowej otrzymał bryg. Krzysztof Samojeden, a w Sanoku – mł. bryg. Grzegorz Oleniacz.

Opracowanie: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie na podstawie informacji KG PSP
Zdjęcia: Tomasz Banaczkowski, „Przegląd Pożarniczy”