Wyniki konkursu „Czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu”

Od 15 do 21 stycznia trwał konkurs pn. „Bezpieczeństwo i ochrona środowiska – czujka w domu – tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu” zorganizowany przez Komendę Miejską PSP w Rzeszowie wraz z Urzędem Miasta Rzeszowa.
Celem konkursu była edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska poprzez prawidłową utylizację śmieci i zagrożeń związanych ze szkodliwym oddziaływaniem tlenku węgla na organizm człowieka.
Komisja konkursowa, w obecności przedstawiciela prezydenta Miasta Rzeszowa Pani Małgorzaty Wojnowskiej – dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, dokonała weryfikacji nadesłanych ankiet konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie warunkami i zasadami uczestnictwa. Decyzją komisji prawidłowo wypełnionych i odpowiadającym kryteriom konkursu było 179 ankiet, z których w drodze losowania wyłoniono 34 laureatów. Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni czujkami tlenku węgla.
Podczas uroczystości wręczania czujników przekazano informację o sposobie uruchomienia i montażu urządzeń, a także przeprowadzono krótką pogadankę na temat obowiązku wykonywania przeglądów urządzeń grzewczych, dbania o bieżącą wentylację pomieszczeń i sposobie postępowania w przypadku zadziałania czujnika tlenku węgla.

W spotkaniu z laureatami konkursu wzięli udział: komendant miejski PSP w Rzeszowie bryg. Tomasz Baran oraz Małgorzata Wojnowska, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Rzeszowa.

Komenda Miejska PSP w Rzeszowie wychodząc naprzeciw zagrożeniom związanym ze szkodliwych oddziaływaniem tlenku węgla na zdrowie i życie ludzkie nakręciła film pokazujący problematykę tego zagrożenia.
Materiał ten ma na celu dotarcie z informacją do jak największej ilości społeczeństwa i zwrócenie uwagi na zagrożenie, ale także pokazanie, w jaki sposób można temu zjawisku przeciwdziałać.

Opracowanie: mł. bryg. Grzegorz Wójcicki, KM PSP w Rzszowie
Zdjęcia: KM PSP Rzeszów