„Bezpieczne ferie” w Lubaczowie

W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi w woj. podkarpackim, w dniu 24 stycznia strażacy z jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP w Lubaczowie ćwiczyli na zamarzniętym zbiorniku wodnym.
Ćwiczenia połączone były z kampanią społeczną „Bezpieczne ferie 2018”, związanej z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży podczas ferii. W trakcie ćwiczeń omówiono szereg zagadnień związanych z  zasadami bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych, zwracając szczególną uwagę  na zagrożenia wynikające z wchodzenia na zamarznięte akweny wodne, tj. rzeki, stawy, itp.
Podczas pogadanki skierowanej do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie zaprezentowano także pokaz technik ratowniczych osób topiących się w zbiornikach wodnych skutych lodem, wykorzystując do tego celu między innymi sanie lodowe, drabiny nasadkowe oraz koło ratunkowe.

Ćwiczenia były okazją do wykorzystania i sprawdzenia skuteczności procedur i sprawności sprzętu ratowniczego wykorzystywanego podczas realnych zdarzeń na zamarzniętych akwenach.

Opracowanie: st. kpt. Dariusz Wałczyk, KP PSP w Lubaczowie
Zdjęcia: KP PSP w Lubaczowie