Strażackie kalendarze dla niżańskich szkół

W grudniu br. strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odwiedzili wszystkie szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu niżańskiego.
Podczas spotkań z dyrekcją i gronem pedagogicznym wręczono kalendarze plakatowe PSP, jednocześnie przeprowadzono szereg pogadanek na temat występujących zagrożeń pożarowych w szkołach, zasad praktycznego sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji oraz alarmowania służb ratowniczych. Omówiono kampanię MSWiA „Kręci Mnie Bezpieczeństwo… przez cały rok szkolny” – propagującą wiedzę o bezpieczeństwie, m.in. zagadnienia pożarów, podstaw pierwszej pomocy oraz kampanię społeczną MSWiA „Czad i ogień. Obudź czujność” – upowszechniającą wiedzę na temat zagrożeń związanych z sezonem grzewczym.
W czasie spotkań przekazywane były też informacje o funkcjonującej sali edukacyjnej „Ognik” znajdującej się na terenie bazy PSP w Nisku, do której zwiedzenia zapraszani są uczniowie wraz z opiekunami.

Opracowanie: KP PSP w Nisku