Stalowowolscy strażacy odwiedzają szkoły

Stalowowolscy strażacy angażują się w wiele akcji zarówno charytatywnych jak i społecznych. Tym razem propagując akcję „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny” oraz „Czad i Ogień. Obudź czujność” odwiedzili uczniów szkół podstawowych i gimnazjów gdzie odbyły się pogadanki profilaktyczne nt. zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, jak również innymi niebezpieczeństwami mogącymi wystąpić w domu, szkole oraz podczas zimowego wypoczynku.
Przy okazji wręczono im kalendarze KG PSP na rok 2018 informując o konkursie kalendarzowym umieszczonym na odwrocie plakatu.

Opracowanie: st. kpt. Krystian Bąk, KP PSP w Stalowej Woli