Podkarpacki finał akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Już po raz kolejny na terenie województwa podkarpackiego została zorganizowana akcja „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.
Ideą tej Akcji jest udzielenie pomocy potrzebującym dzieciom, a celem dostarczenie potrzebnej żywności, odzieży, zabawek, artykułów szkolnych. Akcja jest skierowana do dzieci z rodzin wielodzietnych, niepełnych, będących w trudnej sytuacji materialnej, dzieci niepełnosprawnych oraz podopiecznych domów dziecka i ośrodków opiekuńczo wychowawczych.

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej zawsze czynnie włączają się w akcje pomocy potrzebującym. Przez całą niedzielę w Rzeszowie, na ulicy Mochnackiego przy obiektach Państwowej Straży Pożarnej działał punkt zbiórki darów zorganizowany przez rzeszowskich strażaków. Można tu było obejrzeć z bliska sprzęt, jakiego używają strażacy, jak też porozmawiać z ratownikami o spe­cyfice ich pracy.

Mimo niezbyt sprzyjającej aury zainteresowanie mieszkańców Rzeszowa było duże. Dzieciaki, oddając swoje zabawki na rzecz potrzebujących koleżanek i kolegów, mogły wejść do strażackiego samochodu, usiąść za jego kierownicą. Można było przymierzyć strażacki hełm i porozmawiać z prawdziwym strażakiem. Bardzo nas ucieszył fakt, że nie tylko dzieciaki były zainteresowane naszą służbą, ale także ich rodzice.

Strażacki bus szybko napełnił się darami, wśród których były produkty spożywcze, książki, akcesoria szkolne oraz odzież i zabawki.

Opracowanie oraz zdjęcia: mł. bryg. Marcin Betleja, KW PSP w Rzeszowie